Click for homepage
Click to see more
Ericsson F955 ombouw
Door Steef Koenen PA0IB en Paul Reuvers PE1BXL

Enige tijd geleden kwam het museum in het bezit van de basisposten die gebruikt werden in het ATF-2 autotelefoonnet van KPN. Gezien de frequentie waarop deze apparatuur werd gebruikt, kan deze uitstekend worden aangepast voor gebruik in de 70cm amateurband.

Al eerder konden we via het museum beschikken over de RS9044 van de Zweedse firma Radio Systems en nu is het de beurt aan de Ericsson F955. Ofschoon dit een wat oudere set is dan de RS9044 (en ook minder modern) is deze bij uitstek geschikt voor experimenten en zelfbouw, vooral omdat vrijwel uitsluitend conventionele componenten zijn gebruikt (en dus geen SMD).


Inleiding
Steef, PA0IB, werkte een aantal ombouwoplossingen in detail uit en zette deze samen met Paul, PE1BXL, op papier. De bedoeling van de handleiding is niet het verschaffen van een eenduidig ombouwvoorschrift, maar meer een verzameling van tips die kunnen aanzetten tot zelfwerkzaamheid. De handleiding is zodanig opgezet dat deze zelfs voor de beginnende zendamateur geschikt is. De set kan geschikt worden gemaakt voor gebruik in de 70cm amateurband, maar ook voor gebruik in de 23cm band.
Opzet van het apparaat
Zoals je in de bovenstaande tekening kunt zien, is de set modulair opgebouwd hetgeen ons zeer goed van pas komt bij het experimenteren. Een zendontvanger bestaat uit 6 modules die zijn ondergebracht in een 19 inch rek. In principe kunnen er 12 modules in één kast worden ondergebracht en er zijn dan ook twee verschillende uitvoeringen te koop: een enkele set (met 6 modules, ook wel een 'half' rek genoemd) en een dubbele set (12 modules dus). Voor sommige experimenten kan het handig zijn om over een dubbele set te beschikken. We onderscheiden de volgende modules:

 • RF
  dit is de ontvanger, ofwel het front-end.
 • FGRX
  de synthesizer voor de ontvanger.
 • IF
  het middenfrequentdeel van de ontvanger
 • IU
  de besturingseenheid.
 • FGTX
  de synthesizer voor de zender.
 • TX
  de zender ofwel de exiter (200 mW output).
In de handleiding wordt de werking van elk van deze modules uitvoerig besproken aan de hand van blokschema's. Verder bevat de handleiding gedetaileerde schema's van enkele belangrijke delen.


Handleiding - Ombouwvoorbeelden
PA0IB heeft een uitgebreid boek samengesteld met een grote verzameling ombouwmogelijkheden, hints en tips. Zo zijn er verschillende mogelijkheden t.a.v. het kanalenraster (12,5 of 25 kHz), maar ook t.a.v. de gebruikte frequentieband. De set is namelijk ook geschikt te maken voor gebruik in de 23cm amateurband. In het verleden kon dit boek in gedrukte vorm bij het museum worden besteld, maar inmiddels is de gehele tweede druk uitverkocht. Wél is het boek nu gratis beschikbaar in digitaal formaat via de onderstaande links.

Meer informatie
DISCLAIMER — Crypto Museum bied de pagina's van het voormalige Museum Jan Corver aan om historische redenen, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Veel van de aangeboden links zijn niet meer actueel of zijn inmiddels opgeheven.
Any links shown in red are currently unavailable. If you like the information on this website, why not make a donation?
Crypto Museum. Last changed: Thursday, 24 August 2023 - 11:57 CET.
Click for homepage